AEV U13 I – EV Füssen

-

AEV U15 I – HC Landsberg Riverkings

-

AEV U15 I – ESV Kaufbeuren

-

AEV U13 I – HC Landsberg Riverkings

-

AEV U15 I – EV Ravensburg

-

AEV U15 I – EC Peiting

-

AEV U17 – 1. EV Weiden

-

AEV U17 – 1. EV Weiden

-

AEV U15 I – EV Füssen

-

AEV U13 I – ESV Kaufbeuren

-